• Nabízíme revize elektroinstalací, rozvaděů, strojů - Dubí, Teplice, Krupka, Ústí nad Labem, Litvínov, Krupka apod.

Revize

Firma je držitelem osvědčení Institutu technické inspekce Praha o odborné způsobilosti vydané na základě ověření odborné způsobilosti ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a §6, 7, 8.1, 8.2 a 9 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Používáme nejmodernější kalibrované měřící přístroje značek Metrel, Ilko Revex, Chauvin Arnoux.

Služby:

 • elektrické instalace budov
 • montáže a opravy el. zařízení dodavatelským způsobem
 • výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2 a ČSN 331500
 • revize a kontroly el. spotřebičů během jejich používání
  dle ČSN 33 16 00 ed.2
 • revize staveništních rozvaděčů
 • revize odběrných míst dle PP ČEZ
 • revize a kontroly hromosvodů ČSN EN 62305-3
 • revize elektrických strojů ČSN EN 60204-1 ed.2
 • revize zdravotních přístrojů ČSN EN 60601-1 ed.2
Provádíme revize elektroinstalací, hromosvodů, přístrojů apod.
Poptávka revize elektroinstalací